Cập nhật List Sản Phẩm Thiết Bị Xăm Hình 10/2018

Cập nhật List Sản Phẩm Thiết Bị Xăm Hình 10/2018


KD Tattoo Supply

ĐC : 91 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline : 0946.79.1688 – 0976.542.111

 

Lưu ý : Để phục vụ ACE được tốt hơn KD Tattoo Supply miễn phí vận chuyển toàn quốc với đơn hang trên 200.000đ. Ship COD ( giao hang thanh toán +20k phụ phí )

Bảng Báo Giá Thiết Bị Xăm Hình Tháng 10/2018

Pen Bronc Thunder Panther Rotary Fash Rotary Fang
Số Lượng : 1- 2

Giá : 4.200.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 4.500.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 3.350.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 2.690.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 3.850.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 4.200.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 3.050.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 2.450.000đ

 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎💎 💎 💎 💎 💎💎 💎💎 💎💎 💎💎       
Pen Lùn KD Coil D Panther Coil Lỗ Panther O2 Owen
Số Lượng : 1- 2

Giá : 1.350.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 1.850.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 1.350.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 1.850.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 1.000.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 1.650.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 1.250.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 1.650.000đ

💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎💎 💎 💎 💎 💎💎 💎💎 💎💎 💎💎
Máy Xăm V1 Máy Xăm V2 Máy Xăm V3 Máy Xăm Y2
Số Lượng : 1- 2

Giá : 900.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 900.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá :900.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá :900.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 650.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 650.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 650.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 650.000đ

💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎💎 💎 💎 💎 💎💎 💎💎 💎💎 💎💎
Máy Xăm KS2 Máy Xăm Handmade Máy Xăm K2.S1 Máy Xăm Giá Rẻ X
Số Lượng : 1- 2

Giá : 1150.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 900.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 950.0000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 650.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 900.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 650.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 650.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 450.000đ

💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎💎 💎 💎 💎 💎💎 💎💎 💎💎 💎💎
Máy Xăm HanDmade V Nguồn Bronc Nguồn Mini Nguồn 2 máy
Số Lượng : 1- 2

Giá : 900.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 1.350.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 650.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 550.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 650.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 1.250.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 550.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 500.000đ

💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎💎 💎 💎 💎 💎💎 💎💎 💎💎 💎💎
Nguồn HP-2 Bàn Đạp Xám Bàn Đạp Inox Bàn Đạp Tròn
Số Lượng : 1- 2

Giá : 1.200.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 130.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 300.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 150.0000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 950.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 100.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 270.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 120.000đ

💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎💎 💎 💎 💎 💎💎 💎💎 💎💎 💎💎
Dây Móc 3A RCA 3A Tay Cầm 30mm Tay Cầm 25mm
Số Lượng : 1- 2

Giá : 180.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 180.0000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 130.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 70.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 150.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 150.000đ

Số Lượng : 3 – 10\

Giá : 100.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 50.000đ

💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎💎 💎 💎 💎 💎💎 💎💎 💎💎 💎💎
Gel Scan Sáp Scan Giấy Than USA 3 Lớp Blue Soap
Số Lượng : 1- 2

Giá : 250.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 70.000đ

Số Lượng : 1- 19

Giá : 20.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 250.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 220.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 50.000đ

Số Lượng : 20 – 100

Giá : 17.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 220.000đ

💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎💎 💎 💎 💎 💎💎 💎💎 💎💎 💎💎
Vaseline USA 368g Vaseline 500g Bactine Vitamin A&D
Số Lượng : 1- 2

Giá : 200.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 120.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 350.000đ

Số Lượng : 1- 19

Giá : 5.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 180.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 100.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 300.000đ

Số Lượng : 20 – 100

Giá : 3.000đ

💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎💎 💎 💎 💎 💎💎 💎💎 💎💎 💎💎
Kim Bronc 3RL Kim Bronc 5RL Kim Bronc 7RL Kim Bronc 9RL
Số Lượng : 1- 2

Giá : 150.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 170.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 180.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 190.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 140.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 160.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 170.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 180.000đ

💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎💎 💎 💎 💎 💎💎 💎💎 💎💎 💎💎
Kim Bronc 15RL Kim Bronc 9RM Kim Bronc 9M1 Kim Bronc 15RM
Số Lượng : 1- 2

Giá : 210.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 190.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 190.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 210.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 200.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 180.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 180.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 200.000đ

💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎💎 💎 💎 💎 💎💎 💎💎 💎💎 💎💎
Kim Bronc 15M1 Kim Đạn Bigwaps 5RL Kim Đạn Bigwaps 7RL Kim Đạn Bigwaps  9RL
Số Lượng : 1- 2

Giá : 210.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 250.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 250.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 270.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 200.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 240.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 240.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 260.000đ

💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎💎 💎 💎 💎 💎💎 💎💎 💎💎 💎💎
Kim Đạn Bigwaps  9RM Kim Đạn Bigwaps  9M1 Kim Đạn Bigwaps  15RM Kim Đạn Bigwaps  15M1
Số Lượng : 1- 2

Giá : 270.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 270.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 290.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 290.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 260.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 260.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 280.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 280.000đ

💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎💎 💎 💎 💎 💎💎 💎💎 💎💎 💎💎
 
Ngòi Dẫn Mực Thuốc Tê TKTX Gold 38% Chuẩn Hũ Mực Combo Máy Xăm
Số Lượng : 1- 19

Giá : 60.000đ

Số Lượng : 1- 9

Giá : 70.000đ

Số Lượng : 1- 2 túi 100 hũ

Giá : 50.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 1.450.000đ

Số Lượng : 20 – 100

Giá : 50.000đ

Số Lượng : 10 – 100

Giá : 60.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 40.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 1.250.000đ

💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎💎 💎 💎 💎 💎💎 💎💎 💎💎 💎💎
Mực Đen Dynamic BLK Mực Đen Dynamic TBK Mực Đen Dark Gray Sumi Mực Đen Black Sumi
Số Lượng : 1- 2

Giá : 750.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 900.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 950.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 950.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 700.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 850.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 900.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 900.000đ

💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎💎 💎 💎 💎 💎💎 💎💎 💎💎 💎💎
Mực Chuyển Waverly Mực Đen Bloodline Mực Màu Enternal Mực Màu Enternal
Số Lượng : 1- 3

Giá : 650.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 650.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 230.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 230.000đ

Số Lượng : 4 – 10

Giá : 550.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 600.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 220.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 220.000đ

💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎 💎💎 💎 💎 💎 💎💎 💎💎 💎💎 💎💎
Mực Màu Enternal Mực Màu Enternal Mực Màu Enternal Mực Màu Enternal
Số Lượng : 1- 2

Giá : 230.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 230.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 230.000đ

Số Lượng : 1- 2

Giá : 230.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 220.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 220.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 220.000đ

Số Lượng : 3 – 10

Giá : 220.000đ