Bảng Tích Điểm Khách Hàng VIP

Bảng Tích Điểm Khách Hàng VIP

Bảng Tích Điểm Khách Hàng VIP

  • Công Thức Tính : cứ 100.000đ quy đổi thành 1 điểm
  • Trong Đó : 20 điểm quy đổi thành 50.000đ ( có nghĩa cứ 2 triệu đồng quý khách sẽ quy đổi được 50.000đ )

Lưu ý : quý khách có thể trừ tiền quy đổi vào đơn hàng sau hoặc tích nhiều điểm rồi đổi sản phẩm hoặc trừ trực tiếp tiền vào đơn hàng.

        Tên Khách Hàng                                                 Điểm
 Yến Nguyễn  10